קישורים

הניה אברמסקי
http://www.heniaabramasky.com/?lang=heb

בית האומנים בירושלים
http://www.art.org.il/en/artist.php?id=2

טיול עם מראה: זוג, לוח עץ ושברי מראות, 1989
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/etsem/zug_2.htm

טיול עם מראה: העין המשקפת - מחווה למגריט, אבן בזלת, שיש, צבעי שמן, מראה, 1995
http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/etsem/eye_2.htm

טיול עם מראה: לטאה, ברזל בנין ושברי מראות, 1996
http://www.education.gov.il/tochniyot_Limudim/etsem/letaa.htm

תערוכה בבת ים
http://www.bat-yam.muni.il/vf/ib_items/1845/sea.pps

דף הבית  |  ביוגרפיה  |  גלריית תערוכות  |  קישורים  |  אבן  |  בטון  |  מתכות  |  סיליקון  |  עץ  |  סוסים  |  אחרים  |  צרו קשר